Weerdoden

Posted on 21 juli 2006

0


“Meer doden door koude dan door hitte,” lees ik op de voorpagina. Op bladzijde twee: “Ook hitte kan leiden tot gladheid op wegen.” En nog een heleboel koppen, maar die zijn niet blijven hangen.

Meer tijd heb ik niet voor het dagblad. Er moet gezwommen worden in de afgraving van recreatiegebied Bussloo: een kwestie van leven en dood. De krant had natuurlijk meegekund, bedenk ik me, zittend in de schaduw van een paar hoge bomen, merk onbekend. Net als de opblaasboot.

Was het zo koud, gisteren? Er staat me niets van bij. Wel temperaturen van pakweg drieëndertig graden. Men kan dingen missen, als men even niet oplet, maar dit lijkt me tamelijk sterk. Of zit er meer achter?

Het is jammer dat ik het bericht niet heb gelezen: ik weet nu niet hoeveel doden er door de hitte zijn gevallen en hoeveel door de koude. Ik waag me aan een grove schatting: de hoge temperatuur heeft gisteren vijftien levens genomen, de vrieskoude méér, laten we zeggen twintig. Let wel: ik zeg maar wat.

Van de eerste vijftien gevallen zullen er een stuk of acht redelijk normaal zijn voor de tijd van het jaar: te grote inspanningen, te weinig vocht, ik ben geen expert maar dat het dan misgaat kun je op je vingers natellen. Avondvierdaagse of geen avondvierdaagse. De overige zeven zijn in de buurt van Breda verrast door de gladheid en in een kettingbotsing verzeild geraakt.

De andere fataliteiten liggen minder voor de hand, anders zou het niet op de voorpagina van de krant staan. Het grootste deel, een stuk of zes, verspreid over het hele land, heeft te veel koude drankjes achter elkaar genuttigd. Het lichaam heeft tijd nodig om zo’n ijskoude versnapering te verwerken, dat weet bijna iedereen, maar de extreme hitte zorgt er dikwijls voor dat men, dorstig naar verkoeling, dergelijke vuistregels voor de gezondheid vergeet of aan de laars lapt.

Hetzelfde geldt voor het te snel achter elkaar verorberen van één of meerdere ijsjes, enerzijds om diezelfde verkoelingsbehoefte te bevredigen, anderzijds uit angst dat het ijsje smelt onder de verzengende zon, wat zonde is van het ijsje maar ook vlekken op de – veelal schaarse – kledij veroorzaakt. En dat kan dan weer wespen aantrekken, ook geen pretje. Vier mensen, variërend in leeftijd, geslacht en woonplaats, trapten jammerlijk in die val.

Je zal een grote vrieskist hebben die toevallig net niet tot de nok is gevuld, zo’n ding waar men lijken in pleegt te verbergen, in afwachting van een goed moment om ze te dumpen. De verleiding is dan natuurlijk groot om in die vrieskist voor de tropische hitte te schuilen. Een alleenstaande man van begin twintig te Harlingen paste deze noodgreep toe en een ouder echtpaar in de provincie Utrecht beschikte zelfs over een kist die plaats bood aan twee personen.

Verder: zwemmen in te koud water (drie), op hol geslagen airco (twee), baden in een bad met ijsblokjes en het waterbed met ijskoud water vullen (ieder één). Nadere gegevens onbekend.

Maar weer een stukje zwemmen.

Posted in: Vakantioneel