Rectificatie

Posted on 19 juli 2006

0


Nou ja, ook weer niet echt, in de strikte zin van het woord. Dan denken we toch meer aan een gedane mededeling die, bij nader inzien, de plank volledig misslaat. Of een mededeling die meteen al diezelfde – of een andere – plank voor geen meter raakt, willens en wetens. En dat er dan dingen moeten worden rechtgezet. Van rechtswege ook nog, vaak, op straffe van ik weet niet wat.

Er is inderdaad een mededeling gedaan. Dat er iets rechtgezet moet worden klopt ook. Geheel en al vrijwillig, dat wel, en van een destijds gemiste plank is geen sprake. Voor de volledigheid: er moet iets worden rechtgezet omdat er iets is rechtgezet. In die zin is het geen rectificatie. Er zijn nieuwe inzichten die uit eigen beweging worden gedeeld. Wat in dit geval de plank dus misslaat, is de titel. Jammer dan.

De beginsituatie is deze: ik ga er gemakshalve vanuit dat de lezer van dit stukje ook alle voorgaande stukjes tot zich heeft genomen. Mocht dit niet zo zijn: het is nooit te laat, ik zie u straks weer.

Enfin, meneer De Beer dus, van de telefoonwinkel. Niet nagekomen afspraken, de communicatie via elektronische post betreffende. Gevolg: voor honderdveertig euro het schip in. Correctie: honderdtwintig, want de meneer van de telefoonwinkel die me uiteindelijk mijn telefoon meegaf, vroeg aan mij wat er was afgesproken over de bijbetaling van het toestel. Mijn antwoord kunt u raden.

Zijn we helemaal bij? Mooi.

We bevinden ons in Deventer, enigszins verhit. Na enkele uitermate nuttige aankopen (een greep: fruitschaal, hapjesschaal, elektrische tandenborstel) lopen we in de volle, verzengende zon terug naar de parkeergarage. We betalen met de chipknip, stappen in de auto. Op het moment dat ik mijn telefoon aan de autolader koppel, klinkt mijn ringtone (Disconnected 666 van Cop Shoot Cop).

Het is een meneer van de telefoonmaatschappij, in reactie op mijn via internet gedeponeerde klacht over het falen van meneer De Beer. Hij benadrukt nogmaals – blijkbaar was dat al eerder benadrukt – dat het meneer De Beer niet valt aan te rekenen dat hij niet op de hoogte is van alle internetaanbiedingen van betreffende telefoonmaatschappij. Ik bestrijd dit slechts in zeer lichte mate en voeg daaraan toe dat het probleem hier niet de gebrekkige kennis van meneer De Beer betreft, maar geldelijk verlies als gevolg van niet nagekomen afspraken. De meneer van de telefoonmaatschappij moet mij hierin gelijk geven omdat hij dat op de cursus klantgerichtheid heeft geleerd.

Om een kort verhaal lang te maken: men wil mij gedeeltelijk tegemoet treden. Het voorstel: het hele eerste jaar van de overeenkomst vijftig procent korting op het maandelijkse abonnementsbedrag. Dat betekent tien euro per maand in plaats van twintig. Bij elkaar is dat precies honderdtwintig euro voordeel. Of ik hiermee kan leven.

Ik hecht er waarde aan mijn tevredenheid over de herstelde zakelijke relatie te uiten.

Heeft u het niet helemaal kunnen volgen, dan kan dat aan mij liggen, maar ook aan u. Het was vandaag zevenendertig graden, dat krijgt men niet zomaar uit het systeem.

Posted in: Consumentenleed, Tech